Centrum SP 16 14.05.2017

Proszę wybrać odpwiednie zdjęcia, następnie wygenerować i wysłać listę do nas.