Centrum SP 16 20.05.2018

Proszę wybrać odpwiednie zdjęcia, następnie wygenerować i wysłać listę do nas.